Aktywnie Wspieramy Ukrainę

25 października 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie odbyło się uroczyste  spotkanie pn. „Aktywnie Wspieramy Ukrainę”. Wzięli w nim udział pracownicy 5 Domów Pomocy Społecznej z powiatu inowrocławskiego oraz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu wraz z ich dyrektorami. Podczas spotkania, Starosta Inowrocławski, Pani Wiesława Pawłowska, podziękowała  pracownikom powyższych placówek za obsługę punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy, który funkcjonował na dworcu kolejowym w Inowrocławiu. Uroczystość odbyła się w ramach kampanii pn. Aktywny Powiat Inowrocławski. Wśród uczestników, którzy otrzymali podziękowania i wyróżnienia znalazło się 3 pracowników DPS w Warzynie. Ważnym i miłym punktem uroczystości był występ mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Zespół „Świeżo Malowani” zaprezentował się z  montażem słowno-muzycznym pt. „Podaj Rękę Ukrainie”. Motto na okolicznościowym transparencie autorstwa M. Gogola o treści: „Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu” wraz ze scenariuszem występu mieszkańców i pracowników naszego Domu  doskonale wpisały się w charakter tej pięknej idei wypływającej z wrażliwości i chęci niesienia pomocy innym przez pracowników pomocy społecznej.