Informacja o zmianie adresu siedziby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana adresu siedziby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Wobec tego prosimy o uwzględnianie nowego adresu na fakturach wystawianych przez Państwa
w ramach umów i współpracy z DPS w Warzynie.

NABYWCA:

Powiat Inowrocławski
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław
NIP: 556-26-87- 660

ODBIORCA:

Dom Pomocy Społecznej
Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo
556-26-87-660