Najładniejsza pisanka w DPS w Warzynie

Dnia 13 kwietnia 2022 roku, rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą pisankę w DPS Warzyn. Spośród 21 prac wykonanych przez 13 mieszkańców, trzy z nich zostały wyróżnione. Autorami tych stroików okazali się panowie: Jacek Zieliński, Antoni Buńkowski i Jakub Włodarczyk. Szanowne Jury miało nie lada problem, gdyż wszystkie prace były na zadowalającym, artystycznym poziomie. Nagrody dla wyróżnionych osób i upominki dla  uczestników konkursu ufundowało Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych„Warzynek”. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom naszego konkursu.