Ogłoszenie o pracę.

 

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie poszukuje osoby na stanowisko robotnika ( pracownika) gospodarczego.

Praca odbywać się będzie na podstawie umowy o pracę na czas określony na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Przewidywany czas zatrudnienia od 1 kwietnia 2021 roku ( okres zatrudnienia zależy od podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu).

Bezwzględnym warunkiem zatrudnienia jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu.

 

 

Zakres zadań na stanowisku robotnik gospodarczy obejmuje między innymi:

 

  – porządkowanie terenu ( parku) wokół Domu Pomocy Społecznej,

  – współpraca z działami sprawującymi opiekę nad mieszkańcami,

  – drobne prace remontowo-naprawcze.

 

Oferty należy składać do dnia 31.03.2021 r. na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie,

Warzyn1, 88-140 Gniewkowo

e-mail: dpswarzyn1@wp.pl