Zaproszenie do zamieszkania

               Dom Pomocy Społecznej w Warzynie informuje, że posiada wolne miejsca.

    Placówka przeznaczona jest dla 87 dorosłych mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.  Dom usytuowany jest w zacisznej okolicy.

Mieszkańcy mają  zapewnioną całodobową, profesjonalną opiekę w miłej i domowej atmosferze rehabilitację oraz zajęcia terapeutyczne.  Zainteresowane osoby prosimy

o kontakt  z pracownikiem socjalnym  nr tel. (52) 351 24 76.

               Przyjęcie mieszkańca nastąpi po przedłożeniu stosownych dokumentów

zgodnych z procedurą  (http://warzyn.pl/zasady-przyjec)

    Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.