Deklaracja dostępności strony www.warzyn.pl

Deklaracja dostępności Dom Pomocy Społecznej w Warzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP warzyn.pl/category/bip/ Data publikacji strony internetowej: 2019.09.18 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.09.18. Strona internetowa jest

więcej >>
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.