W celu realizacji usług, strona korzysta z plików cookie. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Sam możesz określić warunki przechowywania i dostępu do nich w Twojej przeglądarce. - Rozumiem i akceptuję

Digital StillCamera
Dom Pomocy Społecznej w Warzynie 2

Witamy na naszej stronie!

Misją Domu Pomocy Społecznej w Warzynie jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom niesprawnym, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku, aby Dom Pomocy Społecznej stał się domem dla jego mieszkańców, gdzie wszyscy rozmawiają ze sobą, wymieniają informacje, dzielą się doświadczeniami, dają sobie wsparcie wspólnie ustalają co jest ważne na ten moment w ich życiu i w życiu Domu. Czyli Dom Pomocy Społecznej łączy potrzeby mieszkańców, oczekiwania personelu i ambicje przełożonych.

Warunki bytowe, rodzaj i zakres usług świadczonych przez Dom są dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności osób w nim zamieszkujących. W tym celu zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy realizuje zadania zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, związanych z godnym życiem w Domu. Pracownicy ci inicjują zajęcia terapeutyczne i aktywizujące, ustalane w czasie zebrań społeczności mieszkańców oraz cotygodniowych spotkań samorządu mieszkańców z przedstawicielami zespołu T-O. Pomocny przy realizacji tych zadań jest opracowany regulamin aktywności oraz plebiscyt na mieszkańca roku ustalony wspólnie z mieszkańcami Domu.

Co robimy

Niezwykle ważną rolę w procesie terapeutyczno – opiekuńczym spełnia terapia zajęciowa, a w szczególności arteterapia.
Podczas zajęć panowie mogą rozwijać swe myślenie twórcze i sprawności manualne poprzez takie eksperymenty i działania jak:

 • malarstwo olejne, plakatowe, akwarelowe, na szkle, tuszem, itp.,
 • rysowanie kredkami, ołówkiem, węglem, piórkiem, pastelami,
 • wykonywanie rzeźb w drewnie, styropianie, gipsie, modelinie i innych surowcach,
 • kompozycje przestrzenne; reliefy z papieru, makiety, konstrukcje z drutu, blachy, układy geometryczne, modelowanie postaci i zwierząt z materiałów takich jak; pończochy, druciki, listwy, sznurki, tektury, silikony, pianki poliuretanowe, itp.,
 • wypalanie w drewnie, w sklejce,
 • wyklejanie kolaży, witraży, kompozycji plastycznych z materiałów gotowych i surowców wtórnych,
 • prace w sznurku; sowy pająki, makramy, kwietniki, abstrakcje,
 • wyszywanie maskotek, zabawek, kukiełek, lalek,
 • majsterkowanie; drobne naprawy rzeczy osobistych i wspólnych,
 • przygotowywanie wszelkich dekoracji i napisów na święta i imprezy okolicznościowe,
 • nauka pisma technicznego, ozdobnego – ćwiczenia w pisaniu i komponowaniu literniczym, wycinanie szablonów liter,
 • udostępnianie lektur, albumów o sztuce, pracach technicznych i majsterkowaniu,
 • oprawianie gotowych prac i dekorowanie nimi Domu,
 • rozmowy o sztuce, rzemiosłach, planach, pomysłach dotyczących zajęć terapeutycznych,
 • indywidualne zajęcia z mieszkańcem według jego potrzeb, pomysłów, zainteresowań, inicjatyw

Kółko fotograficzne – poznawanie podstaw kompozycji, nauka obsługi aparatu analogowego i cyfrowego, udostępnianie lektur i czasopism z fotografii, udział w konkursach fotograficznych.

Nasza Gazetka – jest czasopismem naszego Domu. Wysokość nakładu zależy od bieżących potrzeb ( 20 – 70 ). Celem NG jest pisanie o nas i dla nas, czyli o wszystkich problemach i radościach dotykających mieszkańców i pracowników Domu. Pismo redaguje płynna liczba osób ( 15 – 25 ), składająca się po połowie z mieszkańców i personelu DPS. NG pełni doniosłą rolę w procesie archiwizacji wydarzeń, jest substytutem reklamy naszych działań oraz kołem napędowym wielu inicjatyw. Pierwszy numer NG ukazał się 01 marca 1998 roku.

Klubik Poezji „Ars Poetica” – został powołany do życia 02 czerwca 1997 roku. Wtedy odbył się pierwszy konkurs na wiersz własnego pióra dla mieszkańców i pracowników Domu. Później członkowie KPAP wielokrotnie uczestniczyli w podobnych inicjatywach na różnych szczeblach prezentacji, odnosząc sporo sukcesów. Przez okres 10 lat istnienia, przez Klubik przewinęło się 11 nazwisk twórców. Oprócz występów naszych artystów, gościmy u siebie poetów ze środowiska.

Kawiarenka Artystyczno – Literacka – jest ulubionym miejscem spędzania czasu przez naszych mieszkańców, i to zarówno przez konsumentów jak i miłośników poezji, sztuki, czy zwolenników ciekawych rozmów. Oprócz spotkań członków małych grup t.-o., odbywają się w niej okazyjne kluby dyskusyjne, odczyty wierszy, gry towarzyskie, uroczystości imieninowo – urodzinowe oraz zgaduj-zgadule. Również ważnym zadaniem kawiarenki jest wdrażanie dobrych i miłych wzorców spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Domu. KA-L funkcjonuje od maja 1998 roku.

Biblioterapia – na terenie Domu funkcjonuje biblioteka oraz wypożyczalnia kaset video, których zbiory pochodzą z darowizn. W ramach terapii uprawiamy b. czynną – mieszkańcy czytają samodzielnie oraz b. bierną – pracownik bądź mieszkaniec czyta innym mieszkańcom. Punkt biblioteczny znajduje się w pracowni rękodzieła artystycznego.

Muzykoterapia czynna – Zespół instrumentalno – wokalny „Świeżo Malowani” – powstał po wprowadzeniu się do Warzyna osób dorosłych. Obok śpiewu i gry na instrumentach ŚM propagują kabaret, pantomimę, przedstawienia teatralne, montaże słowno- muzyczne, towarzyszą odczytom poezji, prozy, tworzą oprawę artystyczną do wszelkich uroczystości, skutecznie prezentują się podczas przeglądów i występów artystycznych w środowiskach osób niepełnosprawnych i w środowiskach otwartych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju. Zespół skupia 6 – 10 osób.

Muzykoterapia bierna – mieszkańcy indywidualnie lub grupowo słuchają w obecności opiekuna muzyki, różnego rodzaju słuchowisk .Chętnie po takich seansach mówią o swych emocjach.

Kółko Rozrywki Umysłowej – zakres jego oddziaływań to: organizowanie i uczestnictwo w konkursach wiedzy, coroczne indywidualne turnieje o mistrzostwo DPS w szachach, warcabach, kartach. Absorbowanie mieszkańców grami planszowymi, itp.